Livet hos Hogengård

Säljvitamin #43/2013

Människor köper människor. 

Som de gillar.

Ett utmärkande drag hos de bästa säljarna är deras positiva attityd och grundinställning. För att bli en toppsäljare är det viktigt att du medvetet tänker på att din attityd smittar av sig på andra människor.

Dina handlingar, din attityd och de känslor som du förmedlar påverkar andras handlingar, känslor och attityder gentemot dig. Forskning visar återigen att det är de första 30 sekunderna i ett möte/samtal som är avgörande för stämningen under hela mötet/samtalet.

Kom ihåg att människor gör affärer med människor som de tycker om att träffa och göra affärer med. Dina kunder köper din personlighet och den mest framträdande delen är din attityd.

Vilken typ av människor föredrar du att omge dig med? Positiva eller negativa? Positiva såklart och det gäller förstås även dina kunder!
Det är viktigt att du jobbar med att förstärka din positiva attityd varje dag.
Ta en titt i spegeln och fråga dig: -Skulle jag köpa av mig själv idag?
Försök i så stor utsträckning som möjligt att omge dig med positiva människor.
Undvik bakåtsträvarna, prata inte om negativa saker som du inte kan påverka eller tänker göra något åt.
Slutligen: Förvänta dig positiva resultat. Det ger positiva resultat. Jag lovar.
 
Full fart framåt!

Denna kloka text har jag lånat från en bok av Erik Ullsten om avstamp, inspiration, försäljning, motivation, lust, nöjda kunder, nya kunder, affärsvänner, samarbete, hårt arbete, framgång och det som du älskar näst mest här i livet: att göra affärer. Beställ på www.bastsaljaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *